غنی ترین بانک سوالات کشور

آزمون سال با توجه به شرکت بسیاری از معلمان و اساتید کشور در سامانه آزمون سال و انتشار آزمون های برگزار شده در کلاس های درس در این سامانه باعث شده که کامل ترین و غنی ترین بانک سوالات کشور در آزمون سال جهت استفاده دانش آموزان و دانشجویان فرآهم شود.