برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم

بسمه تعالی 

آزمون سال با بهره گیری از سرورهای قدرتمند و تیم فنی 24 ساعته برگزار کننده تمام آزمون های برخط دوره های تحصیلی کشور می باشد.