آزمون نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت دوم درس جغرافیا - پایه یازدهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:40
3200 تومان
WHERE 1<>1