آزمون تستی درس جغرافیا (40 تست) پایه دوازدهم

تعداد سوال:41
3000 تومان
WHERE 1<>1