نمونه سوال (تستی) امتحان درس مطالعات اجتماعی (دروس ۱۳ و ۱۴) پایه هشتم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1