نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان درس مطالعات اجتماعی (درس 14) پایه هشتم

تعداد سوال:15
1200 تومان
WHERE 1<>1