نمونه سوال (تستی ) امتحان درس 7 فلسفه (2) ، مبحث عقل در فلسفه پایه دوازدهم

تعداد سوال:33
2000 تومان
WHERE 1<>1