نمونه سوال (تستی ) امتحان درس مطالعات اجتماعی 13 و 14، پایه هشتم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1