نمونه سوال (تستی) امتحان مستمر درس مظالعات اجتماعی ،درس 13 و 14 پایه هفتم

تعداد سوال:20
2000 تومان
WHERE 1<>1