نمونه سوال (تستی ) امتحان مستمر مطالعات اجتماعی ، درس 13 و 14، پایه هشتم

تعداد سوال:20
2000 تومان
WHERE 1<>1