نمونه سوال (تشریحی ) امتحان درس جغرافیا فصل ، پایه یازدهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:20
2000 تومان
WHERE 1<>1