نمونه سوال (تستی) آزمون درس 8 تاریخ ،پایه یازدهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1