نمونه سوال (تستی و تشریحی) آزمون درس 8 تاریخ ،پایه دهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:12
1000 تومان
WHERE 1<>1