نمونه سوال (تستی ) امتحان درس فارسی پایه ششم دوره ابتدایی

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1