نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس فارسی (3) ،درس 8-1، پایه دوازدهم مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1