نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس مطالعات اجتماعی ، پایه نهم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1