نمونه سوال (تشریحی) امتحان نوبت اول درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم ، رشته صنایع فلزی

تعداد سوال:18
1300 تومان
WHERE 1<>1