نمونه سوال ( تشریحی) امتحان نوبت اول درس فارسی (2) پایه یازدهم ، - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:30
2000 تومان
WHERE 1<>1