نمونه سوال (تستی و تشریحی ) امتحان نوبت اول درس زمین شناسی ، پایه یازدهم ، رشته علوم تجربی

تعداد سوال:27
2200 تومان
WHERE 1<>1