نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس اخلاق حرفه ای، پودمان 1و2، پایه دوازدهم - دروس مشترك فنی و حرفه ای

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1