نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان نوبت اول درس پیام های آسمان ، درس 6-1، پایه نهم

تعداد سوال:26
2000 تومان
WHERE 1<>1