نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس فیزیک (3) پایه دوازدهم ، رشته علوم تجربی

تعداد سوال:15
1200 تومان
WHERE 1<>1