نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس علوم تجربی پایه هفتم

تعداد سوال:42
3000 تومان
WHERE 1<>1