نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه هفتم

تعداد سوال:40
3000 تومان
WHERE 1<>1