نمونه سوال (تستی و تشریحی ) امتحان نوبت اول هدیه های آسمان پایه ششم

تعداد سوال:43
3000 تومان
WHERE 1<>1