نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس فارسی فصل ۵-۱ ، پایه نهم

تعداد سوال:5
500 تومان
WHERE 1<>1