نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس فرهنگ و هنر فصل ۳-۱ ، پایه نهم

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1