نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس جغرافیا (2) - درس ۶-۱ ، پایه یازدهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:33
2000 تومان
WHERE 1<>1