نمونه سوال امتحان نوبت اول درس فارسی(٣) پایه دوازدهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:21
1500 تومان
WHERE 1<>1