نمونه سوال (تشریحی) امتحان نوبت اول درس املای فارسی پایه هشتم

تعداد سوال:1
1000 تومان
WHERE 1<>1