نمونه سوال (تشریحی ،یا جواب) امتحان نوبت اول درس کار آفرینی و تولید - پودمان ۲-۱ پایه دهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1