نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس پیام های اسمان، پایه هفتم

تعداد سوال:32
2000 تومان
WHERE 1<>1