نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول جغرافیای ایران پایه دهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:15
1200 تومان
WHERE 1<>1