نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس تاریخ معاصر ایران، پایه یازدهم ،مناسب برای رشته های علوم تجربی ،ریاضی فیزیک ،کار و دانش و فنی و حرفه ای

تعداد سوال:15
1200 تومان
WHERE 1<>1