نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول املای فارسی پایه دهشتم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1