نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس جغرافیا (2) ، پایه یازدهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:30
2000 تومان
WHERE 1<>1