نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول املای فارسی پایه هشتم

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1