نمونه سوال (تستی و تشریحی ) امتحان نوبت اول عربی (ترجمه درس 5-1) پایه هشتم

تعداد سوال:26
2500 تومان
WHERE 1<>1