نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس دانش فنی پایه، پایه دهم - رشته متالورژی ،فنی حرفه ای

تعداد سوال:33
2000 تومان
WHERE 1<>1