نمونه سوال (تشریحی) امتحان نوبت اول درس تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) پایه دهم

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1