نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس کار آفرینی و تولید پایه دهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:32
2000 تومان
WHERE 1<>1