نمونه سوال (تشریحی ،یا جواب) امتحان نوبت اول درس کار آفرینی و تولید پایه دهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:29
2000 تومان
WHERE 1<>1