نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان نوبت اول درس جامعه شناسی (3) پایه دوازدهم ، رشته علوم انسانی

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1