نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس علوم و فنون (2)، پایه یازدهم رشته علوم انسانی

تعداد سوال:38
2000 تومان
WHERE 1<>1