نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه هفتم

تعداد سوال:18
1300 تومان
WHERE 1<>1