نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس فیزیک پایه دهم

تعداد سوال:13
1000 تومان
WHERE 1<>1