نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس فیزیک پایه دهم مشترک رشتهای کار و دانش و حسابداری

تعداد سوال:14
1000 تومان
WHERE 1<>1