نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس انسان و محیط زیست ، پایه دوازدهم ، مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:30
2000 تومان
WHERE 1<>1