نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان نوبت اول درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم ، مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:15
1200 تومان
WHERE 1<>1