نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس فارسی (2) ، ، پایه یازدهم ، مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:32
2000 تومان
WHERE 1<>1